Αυξήστε την παραγωγικότητα

Γνωρίστε και διαχειριστείτε τους πελάτες σας με την εφαρμογή Customer Relationship Management της IT Concept και αυξήστε την παραγωγικότητα της εταιρείας σας.
Καταχωρήστε, οργανώστε και παρακολουθήστε τις κινήσεις του πελατολογίου σας, τις ευκαιρίες πώλησης, τις οικονομικές σας προσφορές καθώς και τις διαφημιστικές εκστρατείες.

Η εφαρμογή Πελατειακών Σχέσεων
(Customers Relationship Management)
είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη στις δικές σας απαιτήσεις.

Σας παρέχει τη δυνατότητα να:

• καταχωρείτε πελάτες, προμηθευτές με πλήρη στοιχεία
• διαμορφώνετε τις οικονομικές σας προσφορές
• παρακολουθείτε τις οικονομικές σας ροές
• αποτυπώνετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας
• παρακολουθείτε τις διαφημιστικές ενέργειες/ εκστρατείες

• αποστέλλετε μαζικά newsletters και e-mails
• καταχωρείτε την καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησής σας
• διατηρείτε ημερολόγιο για την καταγραφή των καθημερινών δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας