Το OCG είναι μια ψηφιακή «πύλη» συνεχούς ροής αμφίδρομης πληροφόρησης, άμεσης ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και αλληλεπίδρασης με τους πελάτες που δημιουργεί νέες πηγές εσόδων.

Σας βοηθά να κρατάτε τους πελάτες σας συνεχώς ενήμερους για ότι θέλετε να τους προσφέρετε, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή τους με την δική σας εταιρική ταυτότητα.

Η επικοινωνία του αύριο… Σήμερα!

Ένας κεντρικός διαχειριστής

Μέσω ενός κεντρικού διαχειριστή, διαμοιράζετε το περιεχόμενο που θέλετε να επικοινωνήσετε στους πελάτες σας, σε όλες τις συσκευές επικοινωνίας της επιχείρησής σας.

Τηλεοράσεις, οθόνες, tablets και info kiosks σε διάφορους χώρους του ξενοδοχείου σας, μεταδίδουν ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες που εσείς θέλετε να προβάλετε.

Συμβατό με όλους τους
τύπους υποδομών

 

Το OCG είναι συμβατό με όλους τους τύπους υποδομών – είτε αναλογικά, είτε ψηφιακά είτε IP τηλεοπτικά συστήματα. Χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση σε υφιστάμενες καλωδιακές υποδομές και χωρίς δέσμευση στον τύπο τηλεοράσεων.

Ευελιξία στην επιλογή θεματολογίας. Το OCG προσαρμόζεται πλήρως στις δικές σας ανάγκες προβολής και ενημέρωσης!

Εσείς επιλέγετε τι θα προβάλει, πότε, σε ποιους και με ποια μέσα. Μπορείτε να προβάλετε εικόνα, κείμενο, video, πρόγνωση καιρού, συνάλλαγμα, news, διαφημιστικά spots και πολλά άλλα.