Εγκατάσταση στο Hotel Stanley της Αθήνας

Το ξενοδοχείο The Stanley προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες του επισκέπτη του, μετά από δύο επιτυχημένες ανακαινίσεις έχει πλέον να καμαρώνει και για το απόκτημά της OCG.

Με μεγάλη τιμή και χαρά σε συνεργασία με την SourceIT υλοποιήθηκε το project με την προσθήκη 2 καναλιών. Στη κάθετη οθόνη της προβάλλεται timeline προσφέροντας διαρκή ενημέρωση των events ενώ παράλληλα στις οριζόντιες οθόνες της προβάλλεται διαρκή πληροφόρηση για τα τρέχοντα μόλις στην έιδοσο της reception!

Ελάτε στο www.OCG360.com για να δείτε τί μπορεί να κάνει το OCG για την επιχείρησή σας.